Hướng dẫn thủ tục để kinh doanh lưu trú (nhà nghỉ, khách sạn, homestay)

Thứ tư - 03/01/2018 20:56
Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Mộc Châu tổng hợp và tư vấn một số việc cần làm để các hộ cá thể và đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú cần biết trước khi bắt đầu kinh doanh, đón khách du lịch tới lưu trú tại nhà.
1. CÓ ĐẤT VÀ CHUẨN BỊ XÂY DỰNG CƠ SỞ LƯU TRÚ.

Không phải xây thế nào cũng được, mà cần đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu theo Nghị định Số: 168/2017/NĐ-CP. Bởi nếu không đọc trước, khi xây dựng không đủ các điều kiện, phải sửa chữa lại theo các tiêu chí được pháp luật quy định sẽ tốn kém về thời gian và kinh tế, mà không sửa lại thì không được cấp phép hoạt động.

Mỗi loại hình cơ sở lưu trú sẽ có tiêu chuẩn khác nhau, tùy điều kiện và nhu cầu mà chọn loại hình cơ sở lưu trú và xây dựng đúng tiêu chuẩn:

THAM KHẢO CÁC BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ CƠ SỞ LƯU TRÚ

1. Bộ tiêu chuẩn quốc gia dành cho xếp hạng các khách sạn (từ 1 đến 5 sao):
TCVN 4391:2015 KHÁCH SẠN – XẾP HẠNG (Hotel – Classification)

2. Bộ tiêu chuẩn quốc gia dành cho Biệt thự du lịch: TCVN 7795:2009 BIỆT
THỰ DU LỊCH - XẾP HẠNG (Tourist Villa – Classification)

3. Bộ tiêu chuẩn quốc gia dành cho Căn hộ du lịch: TCVN 7798:2014 CĂN HỘ
DU LỊCH - XẾP HẠNG (Tourist Apartment – Classification)

4. Bộ tiêu chuẩn quốc gia dành cho Tàu thủy lưu trú du lịch: TCVN 9372:2012
TÀU THỦY LƯU TRÚ DU LỊCH - XẾP HẠNG(Cruise ship – Classification)

5. Bộ tiêu chuẩn quốc gia dành cho Nhà nghỉ Du lịch: TCVN 7799:2017 NHÀ
NGHỈ DU LỊCH (Guest House/Hostel)


6. Bộ tiêu chuẩn quốc gia dành cho Nhà có phòng cho khách du lịch thuê: TCVN
7800:2017 NHÀ Ở CÓ PHÒNG CHO KHÁCH DU LỊCH THUÊ (Homestay)

7. Bộ tiêu chuẩn quốc gia dành cho Bãi cắm trại du lịch: TCVN 7796 : 2009 TIÊU
CHUẨN BÃI CẮM TRẠI DU LỊCH (Standards of Tourist Camping Site)
 
2. XIN PHÉP KINH DOANH CƠ SỞ LƯU TRÚ
 
LƯU Ý: NHỮNG ĐIỀU KIỆN NÀY CẦN PHẢI XONG TRƯỚC KHI ĐÓN KHÁCH, NẾU KHÔNG THỰC HIỆN SẼ BỊ PHẠT THEO QUY ĐỊNH: Nghị định sổ 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vỉ phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch 

Điều 49. LUẬT DU LỊCH 2017:  Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, bao gồm:


a) Có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

  • Hướng dẫn: Tùy quy mô cơ sở và nguyện vọng, có thể đăng ký kinh doanh hộ cá thể hoặc thành lập HTX hay công ty.
  • Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với Hộ cá thể và HTX, liên hệ UBND huyện Mộc Châu, Vân Hồ. Hồ sơ thành lập công ty, liên hệ sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Sơn La.

b) Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; 

 

  • Hướng dẫn: Vì đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cho nên cần đăng ký để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT tại Công an huyện Mộc Châu, Vân Hồ.


Thủ tục để được cấp giấy chứng nhận gồm có: (Điều 19. Nghị định 96/2016/NĐ-CP)

-  Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này).

-  Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản sau đây:

a) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu;

b) Trường hợp trong các văn bản quy định tại điểm a khoản này không thể hiện ngành, nghề đầu tư kinh doanh thì cơ sở kinh doanh phải bổ sung tài liệu chứng minh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà cơ sở kinh doanh hoạt động và đề nghị ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp thì cơ quan Công an khai thác tài liệu này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa, gồm:

a) Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết gọn là Nghị định số 79/2014/NĐ-CP);

b) Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh không thuộc quy định tại điểm a khoản 3 Điều này nhưng thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP;

- Bản khai lý lịch (Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự (Mẫu số 02b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này) của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, cụ thể như sau:

a) Đối với người Việt Nam ở trong nước là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có Bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội);

Bản khai lý lịch của những người quy định tại điểm này nếu đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh). Đối với những người không thuộc đối tượng nêu trên phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

b) Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam;

c) Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

 

c) Đáp ứng điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch.

 Chính phủ quy định chi tiết điểm c khoản 1 Điều này tại Điều 29, nghị định Số: 168/2017/NĐ-CP Quy định thực hiện 1 số điều của Luật Du lịch 2017
 

Điều 29. Kiểm tra, giám sát điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ của cơ sở lưu trú du lịch

1. Trước khi đi vào hoạt động chậm nhất 15 ngày, cơ sở lưu trú du lịch có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản tới Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi có cơ sở lưu trú du lịch về những nội dung sau:

a) Tên, loại hình, quy mô cơ sở lưu trú du lịch;

b) Địa chỉ cơ sở lưu trú du lịch, thông tin về người đại diện theo pháp luật;

c) Cam kết đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch quy định tại Điều 49 Luật Du lịch và Nghị định này.

2. Căn cứ kế hoạch công tác được phê duyệt hoặc trong trường hợp đột xuất theo quy định của pháp luật, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi có cơ sở lưu trú du lịch có trách nhiệm tổ chức kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc công tác kiểm tra, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải gửi thông báo bằng văn bản về kết quả kiểm tra đến cơ sở lưu trú du lịch.

Trường hợp cơ sở lưu trú du lịch không đáp ứng điều kiện tối thiểu tương ứng với loại hình cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Nghị định này, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu cơ sở lưu trú du lịch bổ sung, hoàn thiện, đáp ứng điều kiện tối thiểu hoặc thay đổi loại hình cơ sở lưu trú du lịch phù hợp. Cơ sở lưu trú có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bổ sung, hoàn thiện, đáp ứng điều kiện tối thiểu hoặc thay đổi loại hình cơ sở lưu trú du lịch.

3. Trong trường hợp cơ sở lưu trú nộp hồ sơ đề nghị xếp hạng cùng thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh thì cơ quan có thẩm quyền thẩm định, công nhận hạng quy định tại khoản 3 Điều 50 Luật Du lịch kết hợp kiểm tra điều kiện tối thiểu và thẩm định, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch.

3. Thực hiện chế độ báo cáo:

-    Báo cáo kết quả hoạt động của các cơ sở lưu trú về phòng VH-TT các huyện, thành phố tổng họp (sẽ cỏ hướng dẫn riêng).
-    Thời gian báo cáo:
+ Báo cáo tháng: 20 hàng tháng;
+ Báo cáo quý: Trước ngày 20 tháng cuối quý + Báo cáo 6 tháng: Trước ngày 20 của tháng 6 hàng;
+ Báo cáo năm: Trước ngày 05/12 hàng năm;
 

KINH DOANH THEO ĐÚNG, ĐỦ CÁC ĐIỀU KIỆN LÀ ĐỂ BẢO VỆ KHÁCH HÀNG VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHÍNH MÌNH. 

Nếu đủ điều kiện kinh doanh, bạn hoàn toàn sẽ được nhận các gói hỗ trợ khi cần thiết. Ví dụ hỗ trợ giảm tiền điện cho mùa dịch covid 19 dưới đây: 
https://mocchautourism.com/vi/news/Tin-tuc/huong-dan-cac-co-so-luu-tru-nhan-ho-tro-giam-gia-dien-giam-tien-dien-do-anh-huong-cua-dich-covid-19-999.html

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Nhà hàng ngon Mộc Châu - Đông Hải
Homestay moc chau

Video Clips

Văn bản mới

CM

Sách Cẩm nang Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Thời gian đăng: 28/04/2021

lượt xem: 1852 | lượt tải:838

2954/QĐ-UBND

Phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ cửa ngõ thuộc Trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu

Thời gian đăng: 17/01/2021

lượt xem: 2507 | lượt tải:0

QH01

NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Thời gian đăng: 06/10/2020

lượt xem: 2703 | lượt tải:0

45/2019/NĐ-CP

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Thời gian đăng: 29/06/2020

lượt xem: 3214 | lượt tải:0

128/QD-Ttg

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030

Thời gian đăng: 15/08/2019

lượt xem: 5173 | lượt tải:0

Liên kết website

Mộc Châu Retreat
Khu du lịch sinh thái Mộc Sương
Khách sạn Mộc Sương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây