Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng du lịch Mộc Châu” năm 2021

Thứ ba - 11/05/2021 22:31
Thực hiện Thông báo kết luận số 153-TB/HU ngày 03/02/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy về chủ trương tổ chức cuộc thi “sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Mộc Châu” năm 2021; UBND huyện Mộc Châu xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng du lịch Mộc Châu” năm 2021, cụ thể như sau:
Kế hoạch Tổ chức cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng du lịch Mộc Châu” năm 2021
I.    MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

-    Chọn ra 01 tiêu đề - biểu tượng du lịch Mộc Châu có ý nghĩa, tính khái quát, đặc thù cao, tạo sự nhận diện, thể hiện rõ sức hấp dẫn, lợi thế cạnh tranh của du lịch Mộc Châu, hướng đến xây dựng “thương hiệu du lịch Mộc Châu”, giúp Mộc Châu ngày càng trở thành điểm đến quen thuộc đối với khách du lịch trong nước và quốc tế.

-    Thông qua cuộc thi, góp phần khơi dậy niềm tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, những giá trị văn hóa đặc sắc của huyện Mộc Châu; tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, phong tục tập quán đậm đà bản sắc huyện Mộc Châu cho các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện.

II.    NỘI DUNG

1.    Đối tượng dự thi
-    Mọi công dân Việt Nam đều được phép dự thi (ikhuyến khích nhóm đối tượng là các cá nhân, tố chức, giáo viên chuyên ngành thiết kế ỉogo, đồ họa, mỹ thuật, kiến trúc, quảng cảo).
-    Thành viên Ban Giám khảo, Ban tổ chức không được phép dự thi.

2.    Thời gian tổ chức
-    Tháng 02/2021: Ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi và phát động cuộc thi.
-    Từ 01/04/2021 - 01/08/2021: Nhận các tác phẩm tham gia dự thi (tính theo dấu bmi điện).
-    Từ 15/8 - 02/9/2021: Tổ chức chấm và trao giải cuộc thi.

3.    Tác phẩm dự thi
3,1. về nội dung
-    Tiêu đề - biểu tượng du lịch Mộc Châu phải là một thể thống nhất về hình tượng và chữ viết;
-    Phải thể hiện thế mạnh nổi bật của Du lịch Mộc Châu;
-    Dễ nhìn, dễ nhớ, tạo ấn tượng sâu sắc, màu sắc hài hoà;
-    Phải thể hiện được sự khác biệt, không trùng lặp với bất kỳ tiêu đề - biểu tượng đã được sử dụng trong nước và trên thế giới;
-    Tiêu đề được thể hiện bằng 02 phiên bản: tiếng Anh và tiếng Việt.

3.2.    về hình thức
-    Biểu tượng dự thi được thể hiện bằng hình thức đồ họa (vi tỉnh hoặc vẽ tay) trên một trang giấy khổ A4 (2ỉcmx29,7cm) nền trắng, không dòng kẻ có kích thước (dài/rộng) không quá 15 cm, in màu, đặt ở chính giữa trang giây. Phía dưới mẫu lớn, góc bên phải tờ giấy là bản thu nhỏ của mẫu thiết kế có kích thước (dài/rộng) không quá 3cm, in đen trắng.
-    Tiêu đề dự thi được thiết kế hài hòa với bố cục của biểu tượng và đi liền với biểu tượng.
-    Mỗi tiêu đề - biểu tượng dự thi đi kèm với 01 bản thuyết minh ý tưởng sáng tác tiêu đề - biểu tượng ngắn gọn, xúc tích không quá 500 từ.
-    Trên tác phẩm dự thi không được đề tên tác giả hay sử dụng bất kỳ ký hiệu nào để nhận biết. Ở mặt sau mỗi tác phẩm dự thi (góc bên phải), ghi 01 mã số gồm 05 chữ số do người dự thi tự chọn. Mã số gồm 5 chữ số do người dự thi tự chọn được thống nhất ghi trên bài dự thi, bản thuyết minh, phiếu đăng ký dự thi và phong bì đựng phiếu đăng ký dự thi.

3.3.    Số lượng tác phẩm dự thi
Một tác giả có thể gửi một hoặc tối đa 03 tác phẩm dự thi.

4.    Hồ sơ dư thỉ
-    Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu gửi kèm). Phiếu phải được đặt trong phong bì dán kín, bên ngoài phong bì ghi mã số tự chọn. Phong bì này sẽ được mở ra để biết tên tác giả sau khi Ban giám khảo xét chọn xong mẫu.
-    Văn bản thỏa thuận ủy quyền cho 01 cá nhân đứng ra đại diện dự thi {đối với nhỏm tác giả).
-    Mầu thiết kế tiêu đề - biểu tượng. (01 bản tiêu đề tiếng Việt kèm biểu tượng; 01 bản tiêu đề tiếng Anh kèm biếu tượng).
-    Bản thuyết minh ý tưởng của tiêu đề - biểu tượng.
-     01 phong bì nhỏ (có dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ’ email, số điện thoại của tác giả đế Ban tố chức liên hệ khỉ cân thỉêt).
-    File thiết kế trên phầm mềm thiết kế (Coreldraw, AI, PS,...); File hình ảnh được xuất ra JPEG (đối với file đồ họa), kích thước 1000*1000 pixels, độ phân giải >300 dpi; gửi vào địa chỉ hòm thư: vhtt.mocchau@sonla.gov.vn.

5.    Địa điểm tỉếp nhận bài dự thi
Địa điểm tiếp nhận, giải đáp thông tin và bài dự thi: Hồ sơ dự thi gửi về phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mộc Châu, tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, điện thoại: 02123.866.040 {hoặc ìỉên hệ đồng chí Cao Thị Thủy Thơm - Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin, điện thoại: 0849.233.189).

6.    Quyền và trách nhỉệm của người dự thi
-    Tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi xem như chấp thuận mọi quy định
của Thể lệ cuộc thi.
-    Trong thời gian tham gia cuộc thi này, tác giả không được gửi tác phẩm tham gia bất kỳ các cuộc thi nào khác.
-    Trường hợp đã nộp hồ sơ dự thi nhưng muốn rút khỏi cuộc thi, tác giả phải thông báo đến Ban Tổ chức bằng văn bản trước khi hết thời gian hết hạn nộp hồ sơ dự thi.
-    Chi phí nhận giải và các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo quy định của Pháp luật, do tác giả chi trả.
-    Khiếu nại của tác giả (nếu cố) gửi trực tiếp bằng văn bản về Ban Tổ chức sau khi công bố giải 03 ngày.

7.    Bản quyền tác giả
-    Những tác phẩm tham gia dự thi phải là những sản phẩm chưa đoạt giải ở những cuộc thi khác và chưa từng được sử dụng trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào.
-    Tác giả dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi của mình theo quy định của pháp luật. Neu phát hiện có vi phạm bản quyền tác giả sau khi đã công bố giải thưởng, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ hủy bỏ kết quả và thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm đó, đồng thòi không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm.
-    Đối với tác phẩm được chọn, Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với tính chất và mục đích sử dụng.
-    Tác phẩm dự thi đạt giải sẽ thuộc quyền sở hữu của UBND huyện Mộc Châu, được sử dụng vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với mẫu biểu trưng đó theo mục đích của huyện.
-    Các tác phẩm dự thi không được xét chọn, Ban Tổ chức không trả lại cho tác giả.

8.    Ban Gỉám khảo
Ban Tổ chức mời các nhà chuyên môn, nhà quản lý trong và ngoài huyện tham gia thành viên Ban Giám khảo chấm điểm để lựa chọn tiêu đề - biểu tượng du lịch Mộc Châu đảm bảo chính xác, dân chủ, công khai, khách quan, trung thực, đúng quy định.

9.    Bình chọn và chấm đỉểm tác phẩm dự thi
-    Vòng sơ khảo: Ban Giám khảo cuộc thi chọn 05 tiêu đề - biểu tượng tiêu biểu vào vòng chung khảo.
-    Vòng chung khảo: Ban Giám khảo chọn 01 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải nhất của cuộc thi và xét làm tiêu đề - biểu tượng du lịch của huyện, 04 tác phẩm còn lại được trao giải khuyến khích kèm theo giấy khen của ƯBND huyện.

10.    Cơ cấu giải thưởng
-    Gồm 01 giải nhất, 04 giải khuyến khích.
-    Giá trị giải thưởng:
+ 01 giải nhất trị giá 30.000.000 đồng kèm Giấy khen của Chủ tịch
UBND huyện.
+ 04 giải khuyến khích mỗi giải 5.000.000 đồng kèm Giấy khen của Chủ tịch ƯBND huyện.
-    Trong trường hợp không chọn được tác phẩm dự thi đạt yêu cầu, Ban tổ chức có thể quyết định không trao giải nhất của cuộc thi và sẽ trao giải thấp hơn giải nhất.

  Tiêu chí xét chọn tác phẩm
-    Thể hiện được ý nghĩa biểu tượng du lịch Mộc Châu.
-    Ý tưởng độc đáo, thiết kế sáng tạo.
-    Mang tính thẩm mỹ cao.
-    Tính khoa học.
-    Thuận lợi cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công trên mọi chất liệu.
-    Dễ nhớ, dễ hiểu, dễ nhận diện.
-    Tiêu đề ngắn gọn, xúc tích, gây ấn tượng, có tính định hướng thị trường.

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Nhà hàng ngon Mộc Châu - Đông Hải
Homestay moc chau

Video Clips

Văn bản mới

CM

Sách Cẩm nang Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Thời gian đăng: 28/04/2021

lượt xem: 2068 | lượt tải:908

2954/QĐ-UBND

Phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ cửa ngõ thuộc Trung tâm du lịch sinh thái Mộc Châu

Thời gian đăng: 17/01/2021

lượt xem: 2800 | lượt tải:0

QH01

NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 Dự án đầu tư xây dựng phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Thời gian đăng: 06/10/2020

lượt xem: 2919 | lượt tải:0

45/2019/NĐ-CP

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Thời gian đăng: 29/06/2020

lượt xem: 3407 | lượt tải:0

128/QD-Ttg

Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030

Thời gian đăng: 15/08/2019

lượt xem: 5408 | lượt tải:0

Liên kết website

Khu du lịch sinh thái Mộc Sương
Khách sạn Mộc Sương
Mộc Châu Retreat
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây